Gondoskodó város

Debrecen Önkormányzata igyekszik a debreceniek életét gondoskodó figyelemmel végig kísérni, születéstől az időskor végéig.
Segítő odafigyeléssel törekszik az életkörülmények minőségi javítására, a nehéz élethelyzetben lévők támogatására.

a gyermekekért

Előnyök és kedvezmények városszerte

Váltsa ki Ön is a Debrecen Városkártyát a kártyakibocsátó pontok egyikén! Együtt vagyunk Debrecen, élvezzük együtt a Debrecen Városkártya által nyújtott lehetőségeket!

A mi városunk, a mi kártyánk!

INGYENES HELYI KÖZLEKEDÉS
a Debrecenben tanuló 14 év alatti gyermekek részére

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. április 1. napjától ingyenesen biztosítja a debreceni óvodai, illetve tanulói jogviszonnyal rendelkező 6-14 év közötti gyermekek részére a helyi közösségi közlekedést, mely bérlet formájában a már meglévő Debrecen Városkártyán, vagy az újonnan igényelhető Junior Debrecen Városkártyán keresztül érhető el.

A Junior Debrecen Városkártya elektronikusan, az erre a célra kialakított applikáción keresztül igényelhető. Az elkészült plasztikkártyákat a köznevelési intézmények juttatják el a jogosult gyermekek, illetve szüleik részére.

A Junior Debrecen Városkártya igénylésére szolgáló regisztrációs felület már elérhető az alábbi oldalon keresztül:

Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye

A bölcsődei ellátás 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű nevelését és gondozását biztosítja. Bölcsődébe húszhetes kort betöltött, 3 éven aluli kisgyermekeket lehet beíratni.

tagintézmények

 Varga Utcai

4024 Debrecen,
Varga u. 23.

Postakert Utcai

4025 Debrecen,
Postakert u. 5.

Ősz Utcai

4027 Debrecen,
Fay András u. 2.

Gáborjáni Szabó Kálmán Utcai

4028 Debrecen,
Gáborjáni Sz. K. u 2.

Karácsony György Utcai

4029 Debrecen,
Karácsony Gy. u. 6.

Faraktár Utcai

4034 Debrecen,
Faraktár u. 117.

Honvéd Utcai

4026 Debrecen,
Honvéd u. 16.

Károlyi Mihály Utcai

4032 Debrecen,
Károlyi Mihály u. 4.

Áchim András Utcai

4030 Debrecen,
Áchim A. u. 28.

Görgey Utcai

4032 Debrecen,
Görgey u. 3.

Margit Téri

4031 Debrecen,
Margit tér 17.

Angyalföld Téri

4031 Debrecen,
Angyalföld tér 3.

Óvodai ellátás

Óvodába a gyermekek hároméves koruktól a tankötelezettség kezdetéig járhatnak. Az Önkormányzat fenntartásában jelenleg 33 óvoda működik 48 feladatellátási helyen.

Városnapi baba

Minden év április 11-én, a város napján született gyermekek közül az elsőként megszületett debreceni gyermek édesanyjának 150.000.-Ft támogatás adható.

Kelengyetámogatás

Debrecenben élő szülők gyermekük születésekor kelengyetámogatásban részesülhetnek.

Iskolakezdési támogatás

Nehéz élethelyzetben élő és nappali oktatásban tanuló gyermeket nevelő családok támogatása. A támogatás iránti kérelem a minden évben július 1. napjától október 31. napjáig nyújtható be.

Arany János Tehetséggondozó program

Az Arany János Tehetséggondozó Program célja, hogy minden tanuló a társadalmi felemelkedés esélyét biztosító képzést kapjon. Az előmenetelt a tanuló tehetsége, szorgalma, ne pedig az anyagi helyzete, a szülők képzettsége, vagy a lakóhelye határozza meg.

Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj

Szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatók, illetve érettségi előtt álló, tanulmányaikat felsőoktatási intézményben folytató középiskolások számára.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Szociális helyzet alapján megítélhető támogatás, mely ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre, évente akár kétszeri pénzbeli támogatásra és jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményekre jogosít.

Tehetséges tanulók támogatása

10 hónapon keresztül biztosított támogatás a tanulmányok során kimagasló eredményeket elérő fiatal tanulók részére.

Hajdú-Bihar Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Debreceni Tagintézmény

Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ

Szünidei gyermekétkeztetés

Hátrányos helyzetű gyermekek részére a tavaszi, nyári, őszi és téli szünetben, az intézmények zárva tartása alatti munkanapokon, szülői kérelemre ingyenesen déli melegétkezés biztosítható. Az étkezés igénybevételét a lakóhelye szerinti Család- és Gyermekjóléti Központ területi irodáiban lehet kezdeményezni.

Napközbeni gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye

Szociálisan rászoruló gyermekek étkezéséhez nyújtható támogatás.

Háziorvosi ellátás

Házi gyermekorvosi ellátás

Ügyeleti ellátás

DAEFI Anyatejgyűjtő Állomás

DAEFI Iskola-egészségügyi modellprogram

Pósa utca 1.

DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja

Családsegítés

Adósságkezelési szolgáltatás

Gyermekjóléti szolgáltatás

DMJV Család- és Gyermekjóléti Központ speciális feladatai

A Család- és Gyermekjóléti Központ az általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, jogainak érvényesítése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt.

Kapcsolattartási ügyelet

Készenléti szolgálat

Készenléti telefonszámok:
+36 52 447-724
+36 30 565-0638

Pszichológiai tanácsadás

Fejlesztő pedagógiai szolgáltatás

DMJV Család- és Gyermekjóléti Központ egyéb feladatai

Adományozással kapcsolatos feladat

Prevenciós tevékenység

Szünidei gyermekfelügyelet

Gyermekek átmeneti otthona

a Böszörményi út 68. sz. alatt működik, 9 férőhelyen fogadja az átmenetileg nehéz helyzetbe került, 3-18 év közötti, debreceni illetőségű gyermekeket, akiket családjuk valamilyen okból, rövidebb ideig nem tud ellátni. A szolgáltatás igénybe vétele önkéntes, a szülő vagy a gyermek kérelmére történik, az ellátás térítésköteles.

A Debreceni Egyetem Klinikai Központ Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézete (DAEFI) végzi városunk nevelési-oktatási intézményeiben a kötelező iskola-egészségügyi feladatokat.

A DAEFI összesen 80 iskola-egészségügyi – 17 iskolaorvosi, 35 iskolavédőnői, 28 iskolafogászati – körzetben végzi tevékenységét, amely a 3-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti, középfokú nappali rendszerű iskolai oktatásban részvevő diákok szűrővizsgálatát öleli fel. Az intézet közel 39 000 gyermekről gondoskodik, melyek közül minden második évben életkorhoz kötötten – a DAEFI által kibővített (pl. kardiológiai vizsgálat) – kötelező szűrővizsgálatban részesülnek a Pósa utcai szűrővizsgálati centrumban.

A kedvezőtlen szűrővizsgálati eredmények ismeretében a közös cselekvés, a gyermekek egészségi problémáival kapcsolatos feladatok továbbgondolása, a prevenció, a valós intézkedések kialakítása, együttes megkezdése késztette az szakembereket a Mozdulj Debrecen! program újabb és jelentős alprogramjának, az Iskolaprogram gondolatának kidolgozására.

Általános iskolák

Debreceni Árpád Vezér Általános Iskola

4032 Debrecen, Böszörményi u. 150.
Koordinátor neve: Czeglédi-Éles Zsuzsa

Szerda

13:45 - 14:30

Csütörtök

13:45 - 14:30

Debreceni Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

4024 Debrecen, Debrecen, Budai Ézsaiás u. 2.
Koordinátor neve: Répási Márta

Kedd

14:10 - 14:55

Csütörtök

14:10 - 14:55

Debreceni Benedek Elek Általános Iskola

4029 Debrecen, Bocskai tér 1.
Koordinátor neve: Szilágyi Brigitta

Kedd

12:45 - 13:35

Kedd

13:45 - 14:30

Debreceni Bocskai István Általános Iskola

4029 Debrecen, Munkácsy u. 4.
Koordinátor neve: Szabóné Katona Magdolna Lídia

Hétfő

15:00 - 15:45

Szerda

15:00 - 15:45

Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

4032 Debrecen, Bolyai u. 29.
Koordinátor neve: Vasziliu Tamás Mihály

Hétfő

14:15 - 15:00

Csütörtök

14:15 - 15:00

Csapókerti Általános Iskola

4033 Debrecen, Jánosi u. 86.
Koordinátor neve: Benedek Barna

Hétfő

15:15 - 16:00

Kedd

14:25 - 15:10

Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája Kossuth utcai feladatellátási hely

4024 Debrecen, Kossuth u. 33.
Koordinátor neve: Ökrös Tamás

Szerda

13:40 - 14:25

Péntek

13:40 - 14:25

Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája Arany János téri feladatellátási hely

4026 Debrecen, Arany János tér 1.
Koordinátor neve: Linczer Mátyás

Kedd

13:35 - 14:20

Szerda

12:45 - 13:30

Debreceni Dózsa György Általános Iskola

4027 Debrecen, Dózsa György u. 2.
Koordinátor neve: Szabóné Szőke Erika

Kedd

14:15 - 15:00

Csütörtök

14:15 - 15:00

Epreskerti Általános Iskola

4030 Debrecen, Epreskert u. 80.
Koordinátor neve: Gonda Sándor

Szerda

14:15 - 15:00

Szerda

15:10 - 15:55

Debreceni Fazekas Mihály Általános Iskola

4025 Debrecen, Vásáry István u. 10.
Koordinátor neve: Tóth Szilvia

Hétfő

14:25 - 15:10

Kedd

13:35 - 14:20

Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola

4225 Debrecen-Józsa, Gönczy Pál u. 1-3.
Koordinátor neve: Benedek Gyöngyi

Kedd

14:15 - 15:00

Csütörtök

14:15 - 15:00

Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye

4031 Debrecen, Széchenyi u. 60.
Koordinátor neve: Farkas Péter

Hétfő

14:00 - 14:45

Szerda

14:00 - 14:45

Debreceni Hatvani István Általános Iskola

4028 Debrecen, Kardos Albert u. 18- 24.
Koordinátor neve: Szilágyi Réka Orsolya

Kedd

14:00 - 14:45

Csütörtök

14:00 - 14:45

Hajdú-Bihar Vármegyei Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum és Kollégium

4032 Debrecen, Lóverseny u. 3.
Koordinátor neve: Máthé Katalin

Hétfő

12:30 - 13:15

Csütörtök

12:30 - 13:15

Debreceni Hunyadi János Általános Iskola

4028 Debrecen, Zákány u. 5.
Koordinátor neve: Szőkéné Tóth Gabriella

Hétfő

14:00 - 14:45

Péntek

13:00 - 13:45

Ibolya Utcai Általános Iskola

4027 Debrecen, Ibolya u. 3.
Koordinátor neve: Rajmüller László

Hétfő

13:45 - 14:30

Hétfő

14:30 - 15:15

Debreceni Karácsony Sándor Általános Iskola

4034 Debrecen, Komáromi Csipkés György tér 9.
Koordinátor neve: Metzner Zsoltné

Kedd

13:45 - 14:30

Csütörtök

13:45 - 14:30

Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

4031 Debrecen, Margit tér 19.
Koordinátor neve: Mihály Gabriella

Hétfő

13:35 - 14:20

Szerda

13:35 - 14:20

Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola

4028 Debrecen, Kurucz u. 32.
Koordinátor neve: Kenesei-Molnár Ilona

Hétfő

15:15 - 16:00

Szerda

15:15 - 16:00

Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola

4026 Debrecen, Hunyadi János u. 17.
Koordinátor neve: Nagy Ágnes és Szabó Ferenc Szilárd

Csütörtök

14:15 - 15:00

Péntek

13:30 - 14:15

Lilla Téri Általános Iskola

4031 Debrecen, Vág u. 9.
Koordinátor neve: Balogh József

Kedd

14:15 - 15:00

Csütörtök

14:15 - 15:00

Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola

4225 Debrecen, Józsakert u. 9.
4225 Debrecen, Alsójózsai u. 8.

Koordinátor neve: Vidáné Márkus Edit

Kedd

15:00 - 15:45

Csütörtök

15:00 - 15:45

Debreceni Nemzetközi Iskola

4002 Debrecen, Heltai Gáspár utca 1.
Koordinátor neve: Vad Tibor

15:45 - 16:30

15:45 - 16:30

Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5.
Koordinátor neve: Berza János

Szerda

13:45 - 14:30

Csütörtök

13:45 - 14:30

Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája

4026 Debrecen, Péterfia u. 1-7.
Koordinátor neve: Kovács Ákos

Hétfő

14:30 - 15:15

Csütörtök

16:15 - 17:00

Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

4024 Debrecen, Kossuth u. 44.
Koordinátor neve: Krizsai András

Hétfő

13:50 - 14:30

Szerda

14:35 - 15:15

Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

4024 Debrecen, Szent Anna u. 17-19.
Koordinátor neve: Sápy Cecília

Hétfő

15:30 - 16:30

Kedd

14:30 - 15:30

Szoboszlói Úti Általános Iskola

4031 Debrecen, Szoboszlói u. 3.
Koordinátor neve: Pappné Kovács Zsuzsanna

Kedd

16:00 - 16:45

Csütörtök

16:00 - 16:45

Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

4027 Debrecen, Sinai Miklós u. 6.
Koordinátor neve: Ladányi Zoltán

Kedd

13:45 - 14:30

Csütörtök

13:45 - 14:30

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

4031 Debrecen, Angyalföld tér 4.
Koordinátor neve:
Sipos István

Kedd

14:25 - 15:10

Csütörtök

14:25 - 15:10

Középiskolák / gimnáziumok

Debreceni SZC Baross Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8./A
Koordinátor neve:
Vona Orsolya

Szerda

16:00 - 17:00

Koordinátor neve:
Almási Lajos

Csütörtök

16:00 - 17:00

Debreceni SZC Beregszászi Pál Technikum

4032 Debrecen, Jerikó u. 17.
Koordinátor neve:
Katona Péter

Csütörtök

14:00 - 15:30

Koordinátor neve:
Almási Lajos

Kedd

14:00 - 15:30

Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági Technikum

4026 Debrecen, Piac u. 8.B
Koordinátor neve:
Szekeres Ákos

Kedd

14:30 - 15:15

Koordinátor neve:
Csapó Lajos

Csütörtök

14:30 - 15:15

Debreceni SZC Brassai Sámuel Műszaki Technikum

4029 Debrecen, Víztorony u. 3.
Koordinátor neve:
Donka László

Kedd

14:00 - 14:45

Koordinátor neve:
Szentei Zsolt

Csütörtök

14:00 - 14:45

Debreceni SZC Építéstechnológiai és Műszaki Szakképző Iskola

4028 Debrecen, Kassai út 25.
Koordinátor neve:
Simon Krisztián

Kedd

14:00 - 14:45

Koordinátor neve:
Molnárfi Tamás

Csütörtök

14:00 - 14:45

Debreceni SZC Irinyi János Technikum

4024 Debrecen, Irinyi u. 1.
Koordinátor neve:
Kozmáné Kiss Bea

Kedd

14:00 - 14:45

Koordinátor neve:
Szakács Attila

Csütörtök

15:00 - 15:45

Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola

4027 Debrecen, Vénkert u. 2.
Koordinátor neve:
Halászné Király Julianna

Szerda

14:00 - 14:45

Csütörtök

14:00 - 14:45

Koordinátor neve:
Nagy Balázs

"A" hét Hétfő

14:00 - 15:30

'B' hét Szerda

14:00 - 15:30

Debreceni SZC Kreatív Technikum

4027 Debrecen, Sétakert u. 1.
Koordinátor neve:
Lada Emese Krisztina

Kedd

14:00 - 14:45

Koordinátor neve:
Rozsondai Tibor

Csütörtök

14:00 - 14:45

Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum

4025 Debrecen, Széchenyi u. 58.
Koordinátor neve:
Fancsali László

Kedd

14:00 - 15:30

Koordinátor neve:
Zolnai Lajos

Csütörtök

14:00 - 15:30

Debreceni SZC Péchy Mihály Építőipari Technikum

4024 Debrecen, Varga u. 5.
Koordinátor neve:
Fedor Tamás

Szerda

14:00 - 14:45

Koordinátor neve:
Gócs Lajos

Csütörtök

14:00 - 14:45

Debreceni SZC Vegyipari Technikum

4024 Debrecen, Csapó u. 29-35.
Koordinátor neve:
Hadady Mónika Ágnes

Kedd

14:00 - 14:45

Koordinátor neve:
Gyarmatiné Szirtesi Zsuzsánna

Csütörtök

14:00 - 14:45

EURO Baptista Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola

4031 Debrecen, Angyalföld tér 7.
Koordinátor neve:
Rakovits Árpád

Hétfő

08:00 - 08:45

Péntek

15:15 - 16:00

Koordinátor neve:
Gócs Lajos

Csütörtök

14:00 - 14:45

Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája Csengő utcai feladatellátási hely

4029 Debrecen, Csengő u. 4.
Koordinátor neve:
Szilágyiné Papp Szilvia

Lakásfenntartási támogatás

Támogatás nyújtása egy éven keresztül a szociálisan rászorult személyek, családok részére az általuk lakott lakás fenntartásához (villanyáram, gázfogyasztás, távhő-szolgáltatás, bérleti díj támogatás, vagy természetbeni támogatásként tűzifa).

Rendkívüli települési támogatás

Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek támogatása.

Adósságcsökkentési támogatás

A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó, hátralékot felhalmozó, szociálisan rászorult személy részére nyújtott ellátás.

Gyógyszertámogatás

Évente maximum 6 alkalommal biztosítható gyógyszertámogatás annak a személynek, aki a jogosultsági feltételeknek megfelel.

Temetési támogatás

A temetési költségek megfizetéséhez temetési támogatás állapítható meg annak, aki az elhunyt temetéséről gondoskodott, és a jogosultsági feltételeknek megfelel.

Szociális lakbértámogatás

Az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbéréhez nyújtott támogatás a szociális, jövedelmi és vagyoni helyzetük alapján rászoruló bérlők/ pályázók részére. A szociális lakbértámogatás mértéke az együtt költözők egy főre jutó nettó jövedelmétől, valamint az együtt költözők létszámától függ.

Az Önkormányzattal kötött ellátási szerződés keretében ellátást biztosító civil szervezetek által nyújtott szolgáltatások

Immanuel Otthon

Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesület

Forrás Lelki Segítő Központ

Héra Egyesület

ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft.

Debreceni Hospice Ház Alapítvány

Méltósággal gondoskodás

Szociálisan rászoruló személyek legalább napi egyszeri meleg étkezésének biztosítása.

Népkonyha

A népkonyha alkalmi jelleggel és helyben fogyasztással térítésmentesen biztosít legalább napi egyszeri egytál meleg ételt azok számára, akik más étkeztetési szolgáltatást nem vesznek igénybe.

Szociális konyha

A szociális konyha esetében az étkeztetésre való jogosultság feltételeit az önkormányzat rendeletben szabályozza. A fizetendő személyi térítési díj összegét a Városi Szociális Szolgálat intézményvezetője állapítja meg.

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Héra Egyesület

ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft.

További információk, valamint az alapszolgáltatásokhoz a kérelem nyomtatványok elérhetők

Család- és Gyermekjóléti Központ

Az intézmény általános és speciális szolgáltatásokat nyújt, bárki felkeresheti, aki úgy érzi, hogy nem képes egyedül megbirkózni gondjaival, problémáival. A szakemberek segítenek végiggondolni, hogy mi okozza a nehézségeket és tanácsot adnak a megoldáshoz.

A családok átmeneti otthona

Debrecenben 2 telephelyen, a Böszörményi út 68. és a Mester u. 30. szám alatt fogadja a lakhatási gondokkal küzdő, krízishelyzetben lévő, debreceni illetőségű családokat. Az átmeneti gondozás időtartama maximum12 hó, a családok az ellátásért térítési díjat fizetnek. A gondozás indokolt esetben egy alkalommal 6 hónappal meghosszabbítható.

Mozdulj, Debrecen! – mozgással az egészségért

Egészségfejlesztés – Mozdulj, Debrecen! Egészségfejlesztési Központja –Debrecen, Szent Anna u. 11.

Tematikus előadássorozatok

immunizáció, táplálkozás, egészséges életmód, anyatejes táplálás, mentális egészség

Fókuszban a szűrővizsgálatok program

Vérnyomás-vércukor-koleszterinszint mérés, PSA szűrés, HbA1C mérés, InBody 270 testösszetétel elemzés.

Online állapotfelmérés

Háziorvosi körzetek

Fogorvosi körzetek

Ügyeleti ellátás

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjtámogatás

A 70. életévüket betöltött személyek hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjának támogatása.

Gyógyfürdő belépő igénylése

A 65. életévüket betöltött személyek részére az Aquaticum Termálfürdőbe, vagy a Kerekestelepi Strandfürdőbe évente 5 alkalommal történő ingyenes belépőjegy biztosítása.

Gyógyszertámogatás

Évente maximum 6 alkalommal biztosítható gyógyszertámogatás annak a személynek, aki a jogosultsági feltételeknek megfelel.

Lakásfenntartási támogatás

Támogatás nyújtása egy éven keresztül a szociálisan rászorult személyek, családok részére az általuk lakott lakás fenntartásához (villanyáram, gázfogyasztás, távhő-szolgáltatás, bérleti díj támogatás, vagy természetbeni támogatásként tűzifa).

Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás keretében gondozást biztosít azon időskorú, beteg személyek részére, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, az önálló életvitel fenntartásához segítségre szorulnak. A szolgáltatásért fizetendő térítési díj mértékét önkormányzati rendelet szabályozza.

Idős személyek nappali ellátása

Az idősek klubjaként is ismert szolgáltatás lehetőséget biztosít az időskorúak részére napközbeni tartózkodásra, szabadidős programokban való részvételre, társas kapcsolatok ápolására. A klubszolgáltatás mellett étkezést is igénybe lehet venni.

Demens személyek nappali ellátása

Az ellátás olyan demens idős személyek számára biztosított, akik saját otthonukban élnek és önmaguk ellátására részben képesek. A nappali ellátás folyamatos gondozói felügyeletet mellett biztosított, segíti az ellátott állapotának szinten tartását, illetve lehetőség szerinti fejlesztését.

4024 Debrecen, Kandia u. 4/B.

+36 (52) 315-561
+36 (30) 535-3130

4031 Debrecen, Pósa utca 41.

+36 (52) 478-043
+36 (20) 520-3207

Otthoni Szakápolási Szolgálat

A beteg otthonában, vagy tartózkodási helyén nyújt kórházi ápolást kiváltó, vagy lerövidítő tevékenységet, melyet a beteg háziorvosa rendelhet el.

DMJV Városi Szociális Szolgálat Idősek Otthona

Pallagi út 9. szám

idősek otthona,

időskorúak gondozóháza,

idősek otthona demens részleggel.

Szávay Gyula utca 55/F. alatti telephelyen

idősek otthona

A Debreceni Idősügyi Tanács

A testület 2016 őszén alakult az idősek tisztelete, megbecsülése, illetve az idősödő emberek érdekeinek az önkormányzati döntések előkészítése során történő megjelenítése érdekében.

Elnöke Debrecen Megyei Jogú Város polgármestere.

A Tanács ülésein szavazati joggal rendelkeznek a tagszervezetek delegáltjai, valamint a szociális ügyekkel, társadalmi és civil kapcsolatokkal összefüggő feladatokat ellátó alpolgármester.

A Tanács munkáját idősügyi referens segíti.

Idősügyi szervezetek

Debreceni Nyugdíjas Egyesület

Elnök: Hartman János

Hajdú-Bihar Megye és Debrecen Nyugdíjas Szervezeteinek Szövetsége

Elnök: Molnár Ferencné

Debreceni Szépkorúak Klubja

Elnök: Galó Józsefné

Mozdulj, Debrecen!

A Hajdú-Bihar Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat korai fejlesztés keretében biztosítja a sérült gyermekek ellátását. Az átlagostól eltérően fejlődő gyermekek számára ajánlott gyógypedagógiai, mozgásfejlesztő és egyéb terápiás szolgáltatásokat a korai fejlesztés öleli fel. A korai fejlesztés lényege tehát, hogy a csecsemők, kisbabák vagy gyermekek és családjaik minél hamarabb kapjanak állapotuknak megfelelő segítséget.
A Honvéd Utcai Bölcsőde speciális bölcsődei csoportjában látja el a fogyatékos kisgyermekeket. Feladatuk a csoportba felvett érzékszervi-, beszéd-, értelmi- és/vagy mozgásfejlődésében akadályozott 2–6 éves gyermekek nevelése, gondozása. A csoport 12 férőhellyel működik, azonban az igény ezt ma már meghaladja, így várakozási idővel szükséges számolni a csoportba való felvétel kérelmezése esetén.
Az Ibolya utcai Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermek Rehabilitációs Központjában egyebek mellett a megkésett beszédfejlődéssel, mozgáskoordinációs problémákkal vagy idegrendszer éretlenséggel küzdő gyerekek komplex rehabilitációs ellátása zajlik.

4027 Debrecen, Ibolya u. 24.
Telefon: +36 52 418-654

Az Önkormányzat fenntartásában 33 óvoda működik 48 feladatellátási helyen, melyek ellátják az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését is. Mindegyik óvoda fogadhatja az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermeket, mindezen kívül az alábbi óvodák egyéb, speciális szaktudást igénylő, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai fejlesztését is biztosítják
a Faragó Utcai Óvodában a mozgásszervi, érzékszervi (gyengénlátó) fogyatékos
a Kemény Zsigmond Utcai Óvodában az értelmi fogyatékos (enyhe- és középsúlyos értelmi fogyatékos), autizmus spektrum zavarral küzdő
a Közép Utcai Óvoda értelmi fogyatékos (enyhe- és középsúlyos értelmi fogyatékos, Down-szindrómás), beszédfogyatékos
a Thaly Kálmán Utcai Óvodában az értelmi fogyatékos (enyhe- és középsúlyos értelmi fogyatékos), több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos
az Újkerti Manófalva Óvodában az érzékszervi fogyatékos (hallássérült)
Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat Újkerti Gondozó Szolgálat Fogyatékos Személyek Ifjúság Utcai Nappali Intézményében (4027 Debrecen, Ifjúság u. 2.) kiskorú fogyatékos, illetve autista gyermekek nappali ellátása zajlik, heti 5 napos nyitva tartással. Az intézmény az ellátást igénybe vevők számára egyéni fejlesztő programokra épülő gyógypedagógiai foglalkozást szervez.
Debreceni Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium
Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium
Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium – látássérültek ellátása
A Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskolában az ép intellektusú autizmussal élő gyermekek nevelése-oktatása zajlik.
Immánuel Otthon és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskolában magántanulói ellátás mellett komplex fejlesztés, mozgásnevelés, rehabilitáció, szakorvosi ellátás, szociális ellátás biztosított halmozottan fogyatékos gyermekek számára.
Nagykorú fogyatékos személyek ellátása esetén kiemelt feladat a képességek megtartásának, fejlesztésének segítése, készségek fejlesztése, az ellátottak egészségi állapotának megfelelő terápiás jellegű foglalkoztatások szervezése. A nagykorú fogyatékos ellátottak számára lehetőség nyílik szocioterápiás, fejlesztő, valamint rehabilitációs foglalkoztatásra is.

ÖNKORMÁNYZAT

Ifjúság utca

DMJV Városi Szociális Szolgálat Újkerti Gondozó Szolgálat Fogyatékos Személyek Ifjúság Utcai Nappali Intézménye
4027 Debrecen, Ifjúság u. 2.

Mester utca

Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat Újkerti Gondozó Szolgálat Fogyatékos Személyek Mester Utcai Nappali Intézménye

4026 Debrecen, Mester u. 22.

EGYHÁZI FENNTARTÓ

Kishegyesi út

Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona, Általános Iskolája és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskolája
4031 Debrecen, Kishegyesi út 156.

Szoboszlói út

Kihívással Élők Nappali Intézménye –Debrecen
4031 Debrecen, Szoboszlói út 21.

Határ út

Napsugár Gondozóház
4031 Debrecen, Határ u. 68.

CIVIL SZERVEZET

Harmat utca

Esélycentrum Fogyatékosok Nappali Intézménye
4225 Debrecen, Harmat u. 41.

Csap utca

Debreceni Szivárványház Nappali és Foglalkoztatási Központ
4026 Debrecen, Csap u. 36.

Sziget-kék tematikus park

Debrecen legnagyobb játszótere, nemcsak a gyermekeknek, hanem a család minden tagjának felhőtlen szórakozást kínál. Kialakítását Szabó Magda műve ihlette, a játszótéren megtalálhatjuk a Sziget-kék meseregény szereplőit, illetve a küldetéseiket is színes táblákon, melyek teljesítése nagyszerű családi program lehet. A gondtalan kikapcsolódáshoz a pihenőpadok és asztalok, a négyévszakos rendezvényépület, a kávézó és a büfé, valamint a baba-mama helyiség is hozzájárulnak.